Üldinfo

Üldinfo

Üldinfo

Kinnistu pindala:     719 m2

Hoone pindala:       1 820 m2 

Korruselisus:          4 korrust + keldrikorrus + 5. tehniline korrus.

 

 

 

Hoone üldinfo

 

Hoone on ehitatud aastal 1982. Büroohoone on projekteerinud tunnustatud arhitekt hr Vilen Künnapu. Hoone netopind on 1820 ruutmeetrit (keldrikorrus+4 korrust+5. tehniline korrus). Hoone süsteemid ja siseviimistlus on kaasajastatud. Töid teostati perioodil 2011-2013, mille käigus uuendati ja vahetati välja kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, tugevvoolu- ja nõrkvoolu süsteemid. Samuti on parendatud hoone tulekindlust ning vahetatud välja kõik hoone avatäiteid (aknad, uksed).  Hoone olemasolevad süsteemid sh kommunikatsioonisüsteemid vastavad nüüdisaegsetele standarditele – hoone on ühendatud fiiberoptilise kaabliga. Hoone koosneb kivi ja betoonkonstruktsiooni elementidest ning seisab raudbetoonist vundamendiplokkidest vundamendil. Vaheseinte materjaliks on silikaattellis ja tuletõkke kipsplaat. Laed ja vahelaed on raudbetoonist elementidest. Hoone fassaadi katteks on mineraalkrohv. Hoone on hiljuti värvitud vastavalt arhitekt Vilen Künnapu nõuannetele.

Hoone keldrikorrusel asuvad ruumid on sobilikud toitlustusalaseks tegevuseks. 1-3. korrusel asuvad bürooruumid. Hoone 4. korrus on kohandatud majutusteenuse osutamiseks. Hoones asub 1-4 korruse teenindamiseks sõidulift. Hoone kõiki süsteeme hooldatakse regulaarselt.

 

 

Hoone süsteemide ülevaade

 

Küttesüsteem

Hoone on ühendatud linna küttetorustike süsteemi. 2012 värskendustööde käigus uuendati hoone küttesüsteemi osad, sh torustik, radiaatorid (Purmo). 2012 paigaldati uus küttesõlm. Kõiki süsteemi osi hooldatakse regulaarselt.

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteem

Hoone on ühendatud linna tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonitorustike süsteemi. Hoone vee- ja kanalisatsiooni torud uuendati aastal 2012. Samuti vahetati välja kõikide tualettide sisustus. Kõiki süsteemi osi hooldatakse ja puhastatakse regulaarselt.

 

Ventilatsioonisüsteem

Hoonel puudub sundventilatsioon. Kliimaseadmed on paigaldatud hoone 3. korruse kõikidesse bürooruumidesse. 

 

Tugevvoolu süsteem

Hoone peakaitsme suurus on 165A. Elektrisüsteem on osaliselt uuendatud 2003. ja 2012. aastal, lisaks muu hulgas: peakilbi kaasajastamine aastal 2012 kus igasse kontoriruumi paigaldati eraldi arvesti.

 

 

Nõrkvoolu sh turvasüsteem

Hoone on ühendatud kommunikatsiooniettevõtetega (Telia, Elisa) fiiberoptilise kaabli abil. Samuti on olemas võimalus ühendada hoone ruume teiste kommunikatsiooniteenuste  pakkujatega tava- s.t. vaskkaabli kaudu. Hoone kõik ruumid on varustatud nõuetekohaste arvutivõrgu ja telefoni pistikutega vastavalt ruumidesse ette nähtud töökohtade arvule. Kõik ühendused on koondatud ja juhitavad telefonivõrgu keskuseks olevas eraldi avariitoiteallikaga (UPS) varustatud ruumis.

Kõik sissepääsu uksed on metallist ning varustatud turvalukkudega. Hoonel on oma sarjastatud turvalukusüsteem. Lukkude võtmeid ei saa tavavormis kopeerida. Võtmeid saab vajadusel kopeerida ainult sertifitseeritud lukufirmades, näidates eelnevalt ette luku passi. Hoonesse sissepääs ja pääs teatud aladele sh ka lifti kasutamine on juhitav elektroonilise distantskiibi abil. Eelnimetatud süsteemi juhtimine ja kasutamise jälgimine toimub arvutissüsteemi kaudu.

Tulekahju teavitussüsteemi hooldatakse jooksvalt vastavalt Eestis kehtivatele normidele. Automaatsed tulekahjuandurid on paigaldatud terve hoone ulatuses.

 

 

Lift

Hoone on varustatud sõiduliftiga 6-le inimesele, teenindades 1. korruselt kuni 4.korruseni.  Liftiga on võimalik sõita kasutades pääsusüsteemi distantstabletti. Sõidulift on ühendatud hoone automaatse tuletõrjesüsteemiga ja lifti hooldatakse ning kontrollitakse regulaarselt vastavalt kehtivatele normidele. Hooldused registreeritakse.

Üldinfo
Üldinfo
Finally I found good backing to my idea about the best web hosting and was able to do proper research. I really enjoyed reading of best website hosting articles, because they explain those complex things in really simple terms. Website reliability depends so much on best hosting website note best web hosting site I read it two times and understood which web hosting UK much better. Now I have also broader info about position is really strong and they know well what is really important that is why I prefer competent web hosting in UK and it has been worth of doing some research. present some choices, which offer great quality web hosting in UK read this page about simple data storage plan here - data backup strategy plan or simple data backup strategy for beginners. Veebitekstide ja fotode jaoks on veebilehe valmistamine kõige otsesem võimalus nende nähtavaks tegemine kodulehe sisus. Tihti on küsitud, et mille poolest on hea kodulehe loomine erinev lehel veebilehekülje valmistamisest kirjeldatud kodulehtede loomise projektist. Algse kodulehe disaini ja programmeerimise juures on kindlasti oluline ka tekstide optimeerimine otsingute indekseeringutele, sellest on kirjutis otsingumootoritele veebilehekülje optimeerimisest ja sellest kuidas otsingumootoritele kodulehe raamistikku häälestada ning üldises plaanis kogu turunduse kodulehtede projekti tulemuslikkuse jaoks veebilehekülje tegemise kohta välja võiks näha ja kodulehe tegemise tellimise kohta on veel boonuseks selgitatud. Provider web hosting top service sitem see detailed list
Üldinfo
Üldinfo Üldinfo

Roosi OÜ,  Tel: 605 7230,  E-post: jekaterina[at]roosi.ee