Üldinfo

Üldinfo

Üldinfo

Kinnistu pindala:    3 025 m2, millest 2 953 m2 on ehituse alune maa.

Hoone pindala:       2 953 m

Korruselisus:          2 korrust

 

Hoone üldinfo 

 

Hoone netopind on 2 953 ruutmeetrit kokku hoone kahel korrusel. Antud pinnast 1781,6 m² on sõiduautode garaa¾eerimise osa  ja 806 m² hõlmavad büroo- ning kaupluse ruumid.

Hoone tehnilisi süsteeme ja siseviimistlust on pidevalt uuendatud -  küttesüsteem on uuendatud osaliselt- välja vahetati vanad kütteelemendid. Hoone kõik aknad ja katus soojustati perioodil 2003-2005. Hoone kaubanduspinna osa renoveeriti aastail 2011-2013. Hoone süsteemid, kaasa arvatud kommunikatsioonisüsteemid, on vastavuses tänapäeva nõudmistele.

Hoone koosneb kivi ja betoonkonstruktsiooni segust ning seisab raudbetoonist vundamendiplokkidest vundamendil. Fassaadi materjaliks on mineraalkrohv. Hoone fassaadi värviti viimati 2013 aastal.

Hoone 1. Ja 2. korruse idatiivas paiknevas kinnises siseparklas on võimalik parkida 65 sõiduautol.

Garaa¾i sissepääs toimib kiipkaardi või distantspuldi abil. Hoone kõiki süsteeme hooldatakse regulaarselt.

 

 

Hoone süsteemide ülevaade

 

Küttesüsteem

Hoone on ühendatud linna küttetorustike süsteemi. Hoone küttesõlm ja kütteelemendid (kütteradiaatorid) on uuendatud 2005 aastal. Kütteelemendid ja nende torustikud on kaasaegsed. Küttesüsteem on ühendatud ka ventilatsioonisüsteemiga. Küttesõlm varustab 2-e ventilatsioonisüsteemi – äripind ja kauplusepind. Kõiki süsteemi osi hooldatakse ja puhastatakse regulaarselt.

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteem

Hoone on ühendatud linna tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonitorustike süsteemi. Osad hoone vee- ja kanalisatsiooni torud on vahetatud 2003 ja 2012 aastal toimunud värskendustööde käigus, sh. tualettide ja köögiruumide kraanikausside kraanid/armatuurid. Lisaks eeltoodule on uuendatud tööde käigus tualettide ja köögiruumide inventar. Kõiki süsteemi osi hooldatakse ja puhastatakse vastavalt kehtivatele kinnisvara hooldamise standarditele.

 

Ventilatsioonisüsteem

Hoone ventilatsioonisüsteem koosneb mitmest eraldiseisvast agregaadist – üks agregaat (sisaldab ka sooja tagastuse süsteemi) ventileerib 1. korruse äripinda, teine agregaat (samuti sooja tagastuse süsteemiga) ventileerib kaupluseruume. Lisaks eelnevale on eraldi välja- ja sissepuhkeagregaat bürooruumidel. Garaa¾i osas  kasutatakse katusel asetsevaid ventilaatoreid. Kõiki süsteemi osi hooldatakse vastavalt nõuetele.

 

Tugevvoolu süsteem

Hoone peakaitsme suurus on 125A. Sarnaselt teistele süsteemidele on ka elektrisüsteemi uuendatud 2003 aastal, mis sisaldas endas ka uut peakilpi, valgustuse ja välisvalgustuse lahendust.

 

Nõrkvoolu sh turvasüsteem

Hoone on varustatud tänapäevaste kommunikatsioonisüsteemidega. Liitumisi saab teha kõikide teenusepakkujatega. Enamus ruumid on eeljuhtmestatud s.t. varustatud telefoni pistikutega vastavalt ruumidesse ette nähtud töökohtade arvule.

 

Hoone ruumid on suuremas osas kaetud turvasüsteemi ühendatud häireanduritega. Kõik sissepääsu uksed on metallist ning varustatud turvalukkudega. Hoone teatud  sissepääsud on avatavad elektroonilise distantskiibi ja distantspuldi abil. Eelnimetatud elektroonilise lukusüsteemi juhtimine ja kasutamise jälgimine toimub juhtarvutist.

 

Hoones asub ka automaatne tulekahju teavitussüsteem, mis omakorda on ühendatud turvafirmasse. Süsteemi andurid asuvad hoone kõikides ruumides sh garaa¾iruumides. Süsteemi hooldatakse vastavalt Eestis kehtivatele normidele. Hooldused dokumenteeritakse.

 

 

Üldinfo
Üldinfo
Knowing background details of what is the best web hosting helps to find state-of-the-art service with affordable expenses. Maintaining website is really important, I discovered website hosting best and use truly reliable service now. I love their enthusiasm on describing their experiences on web hosting in the UK at best UK hosting for website because they offer reliable services, I experienced hosting UK web and am convinced of their quality position is really strong and they know well what is really important mostly for long time use. I used hosting web UK for myself and suggest also for you. present some choices, which offer great quality web hosting in UK read this page about simple data storage plan here - data backup strategy plan or simple data backup strategy for beginners. Veebitekstide ja fotode jaoks on veebilehe valmistamine kõige otsesem võimalus nende nähtavaks tegemine kodulehe sisus. Tihti on küsitud, et mille poolest on hea kodulehe loomine erinev lehel veebilehekülje valmistamisest kirjeldatud kodulehtede loomise projektist. Algse kodulehe disaini ja programmeerimise juures on kindlasti oluline ka tekstide optimeerimine otsingute indekseeringutele, sellest on kirjutis otsingumootoritele veebilehekülje optimeerimisest ja sellest kuidas otsingumootoritele kodulehe raamistikku häälestada ning üldises plaanis kogu turunduse kodulehtede projekti tulemuslikkuse jaoks veebilehekülje tegemise kohta välja võiks näha ja kodulehe tegemise tellimise kohta on veel boonuseks selgitatud. Provider web hosting top service sitem see detailed list
Üldinfo
Üldinfo Üldinfo

Roosi OÜ,  Tel: 605 7230,  E-post: jekaterina[at]roosi.ee