Üldinfo

Üldinfo

Üldinfo

Kinnistu pindala:    6 386  m2 , millest  5 795  m2 on ehituse alune maa.

Hoone pindala:       5 036,9 m2

Korruselisus:          2 korrust +osaline keldrikorrus

 

Hoone üldinfo

 

Hoone netopind on 5 036,9 m²  (2 korrust+keldrikorrus). Antud hoone puhul on tegemist ärihoonega, kus asuvad nii lao- kui ka kontoripinnad. Suurim laopind on ligikaudu 2000 m², mis on hetkel kasutusel mudelautode siserajana. Kõik ühiskasutuses olevad pinnad ja osaliselt ka välja üüritud pinnad on jooksvalt kaasajastatud. Suuremaid parendustöid teostati perioodil 2011-2012, kuid jooksvalt tehakse neid pidevalt. Katus uuendati 2011 aasta suvel. Kõik hoone aknad on vahetatud kaasaegsete soojapidavate akende vastu. Amortiseerunud küttesüsteem konserveeriti ja asendati osaliselt elektriradiaatorite vastu perioodil 2011-2012. Vana vee- ja küttetorustik vahetati osaliselt välja ja seadistati ümber aastatel 2012 ja 2013. Hoonet on pidevalt hooldatud ja uuendatud.

 

 

Hoone süsteemide ülevaade

 

Küttesüsteem

Bürooruume köetakse peamiselt elektriküttega (radiaatorküte ja õhksoojuspumbad). Laopinnad on võimalik osaliselt ühendada hoones asuvasse toimivasse, kuid ajutiselt konserveeritud küttesõlme, mis on ühendatud linna küttetorustikuga.

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteem

Hoone on ühendatud linna tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonitorustike süsteemi.  Uuendatud on tualettide sisustus. Hoone keldrikorrusel asuvad autopesula ruumid, kus on olemas eraldiseisev reovee puhastussüsteem. Hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteeme hooldatakse jooksvalt.

 

Ventilatsioonisüsteem

Hoonel puudub kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Suuri laopindu ventileeritakse katusel asuvate ventilaatorite abil.

 

Tugevvoolu süsteem

Hoone peakaitsme suurus on 400A. Elektrisüsteemi on osaliselt uuendatud 2003-2005 aastal. Elektrisüsteemi osade uuendusega tehti algust 2013ndal aastal ja see jätkub ka järgnevatel aastatel. 

 

Nõrkvoolu sh turvasüsteem

Hoone on varustatud tänapäevaste kommunikatsioonisüsteemidega. Võimalus on liitumisi teha kõikide teenusepakkujatega kiiret andmesidet võimaldava valguskaabli kaudu. Enamus hoone ruumidest on eeljuhtmestatud s.t. varustatud nõuetekohaste telefoni pistikutega.

 

Kõik sissepääsu uksed on metallist ning varustatud turvalukkudega. Hoone teatud  sissepääsud on avatavad elektroonilise distantskiibi ja distantspuldi abil.

 

Hoones asub ka automaatne tulekahju teavitussüsteem, mis omakorda on ühendatud turvafirmasse. Süsteemi andurid asuvad hoone enamustes ruumides sh garaa¾iruumides. Süsteemi hooldatakse vastavalt Eestis kehtivatele normidele.

 

Üldinfo
Üldinfo
Enormous importance of best hosting web becomes evident when comparing technical data. It's definitely first-class service they provide top web hosting and that is what makes them outstanding in the field. The link is generally describing web hosting top, for full link web hosting best it is about hosting web top and reliable services, which guarantee 100% of top service everyday usage is really what matters. Therefore see best website hosting and find your way. present some choices, which offer great quality web hosting in UK read this page about simple data storage plan here - data backup strategy plan or simple data backup strategy for beginners. Veebitekstide ja fotode jaoks on veebilehe valmistamine kõige otsesem võimalus nende nähtavaks tegemine kodulehe sisus. Tihti on küsitud, et mille poolest on hea kodulehe loomine erinev lehel veebilehekülje valmistamisest kirjeldatud kodulehtede loomise projektist. Algse kodulehe disaini ja programmeerimise juures on kindlasti oluline ka tekstide optimeerimine otsingute indekseeringutele, sellest on kirjutis otsingumootoritele veebilehekülje optimeerimisest ja sellest kuidas otsingumootoritele kodulehe raamistikku häälestada ning üldises plaanis kogu turunduse kodulehtede projekti tulemuslikkuse jaoks veebilehekülje tegemise kohta välja võiks näha ja kodulehe tegemise tellimise kohta on veel boonuseks selgitatud. Provider web hosting top service sitem see detailed list
Üldinfo
Üldinfo Üldinfo

Roosi OÜ,  Tel: 605 7230,  E-post: jekaterina[at]roosi.ee